Remember me
Password recovery

People w1103 marina dating

Ankara’nın genç Türkiye Cumhuriyet’ine yakışır bir başkent olması için her türlü fedakarlığı gösteren Türk Mühendisleri, memleketin ve mühendislik mesleğinin ilerlemesine, gelişmesine çalışmak ve üyelerinin tanışmalarını maddi ve manevi dayanışmalarını sağlamak, teknik ve kültürel bilgilerini artırmak amacıyla tarihinde “Türk Yüksek Mühendisleri Birliği”ni kurmuşlardır.